Press "Enter" to skip to content

Czym jest termin pomoc de mini minimis?

admin 0
Termin pomoc de minimis jest to rodzaj pomocy przedsiębiorstwom. Wspomaga rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz na świecie. Forma ta jest według prawa niewielka, o niewielkich kwotach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym jej warunkiem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorcy nie może stać się elementem konkurencji przedsiębiorstw, nie może powiększać możliwości przedsiębiorstwa na rynku. Jest to główny wśród rodzajów pomocy publicznej. Firma ma możliwość skorzystać na przykład z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy w ramach wsparcia de minimis również mogą być zwolnieni z wielu podatków.

Jak duża jest pomoc de minimis i jakich celów przedsiębiorstwo ma możliwość ją stosować?

Wsparcie finansowe tego typu to kwota 200 000 euro w ciągu 3 lat – suma ta odnosi się do wielu rynków z wyłączeniem transportu drogowego, w którym suma wsparcia to wtedy 100 000 euro. Przedsiębiorstwo może wesprzeć swą działalność w ramach tej pomocy w kwestiach takich jak na przykład: rozpoczęcie oraz wdrożenie sap split payment swojej fmry, zakup usług doradztwa, inwestycje w usługi szkoleniowe oraz dostosowanie budynków w jakich to mają odbywać się owe szkolenia, jak również zakup albo leasing urządzeń i programów komputerowych koniecznych w realizacji szkoleń.

Jakie przedsiębiorstwa mają możliwość użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis to możliwość wsparcia dla wszystkich sektorów prowadzonej działalności, włączają się w nią wszystkie przedsiębiorstwa (finansowa pomoc). Forma daje do zrozumienia, że każda firma może z niej skorzystać.

Są jednak pewne sytuacje w jakich ten rodzaj pomocy jest niedopuszczalny np. jeśli firma chce użytkować pieniądze na wsparcie produktów polskich, jeśli to wpłynie w niekorzystny sposób na produkty sprowadzane z innych krajów. Wyłączone są z pomocy de minimis firmy prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym a także rybołówstwem. Dodatkowo przedsiębiorstwa będące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą nie mieć sposobności wykorzystania takiej opcji wsparcia.