Press "Enter" to skip to content

Od jakich elementów uzależniona jest płynność prowadzonej firmy?

admin 0
Troską każdego przedsiębiorcy jest zachowanie płynności finansowej swojej firmy. Czy uda się to zrobić uzależnione jest między innymi od tego, jak wygląda kapitał obrotowy firmy.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo ma swój majątek o charakterze obrotowym. Jeżeli od tego majątku będą odjęte finansowe zobowiązania, które firma jest winna dostawcom, zobowiązania z wobec banku w efekcie zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów, pieniądze (zobacz pożyczka prywatna pod zastaw nieruchomości) wydawane na wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki ujawni się kapitał obrotowy firmy (Cena biznesu). Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu aktualnych aktywów przedsiębiorstwa od krótkoterminowych zobowiązań, które ma firma. Kapitał obrotowy netto powinien być wyższy niż majątek trwały przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych środków płatniczych zaliczany jest pieniądz. Funkcje pieniądza są bardzo różne. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe i transakcyjne. W przeważającej liczbie przypadków pieniądz pełni również funkcję o charakterze motywacyjnym.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Wiele firm, które funkcjonują na rynku potrzebują do realizacji swoich zadań oprogramowania komputerowego. Zdecydowana większość przedsiębiorców kupuje legalne oprogramowanie (nielegalne oprogramowanie w firmie). Znajdują się jednak i tacy biznesmeni, którzy mimo zagrożenia wysoką karą wykorzystują nielegalne oprogramowanie w firmie. Używane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie znalezione pociąga za sobą odpowiedzialność o charakterze karnym. Właściciel przedsiębiorstwa, który odważył się na umieszczenie na będących własnością firmy komputerach pirackiego oprogramowania złamał ustalone w naszym kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawa karnego. Właściciel firmy, który zdecyduje się zainstalować na stosowanych w firmie komputerach nieoryginalne oprogramowanie nie tylko utraci komputery, ale będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Może zostać ukarany karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet karą bezwzględnego pozbawienia wolności. Nie warto więc instalować nielegalnego oprogramowania. Oszczędności mogą przecież przerodzić się w bardzo duże kłopoty. Powinien wiedzieć o tym każdy, kto podejmuje decyzję o kupnie pirackiego oprogramowania do prowadzonej przez siebie firmy (funkcje pieniądza).