Press "Enter" to skip to content

Co należy pamiętać o uldze na kupno kasy rejestrującej?

admin 0
Przedsiębiorca, który zaczyna proces ewidencji sprzedaży na maszynie rejestrującej może ubiegać o zwrot za jej zakup. Musi, oczywiście, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli planujemy nabyć urządzenie fiskalne to, jeśli jest to pierwszy zakup, mamy możliwość wnioskowania o 90% zwrot, przy czym nie może on równać się więcej niż 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej zawarte zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu przysługuje zwolnienie z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia na piśmie. Wniosek powinien wskazywać, ile urządzeń jest w posiadaniu przedsiębiorcy oraz gdzie wszystkie one będą użytkowane.

Wniosek musi zostać złożony zanim rozpocznie się procedura ewidencjonowania. W przypadku czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT.

Opublikowane w tym miejscu informacje są dla Ciebie zbyt lakoniczne? Jeśli tak, to wejdź na stronę (http://www.certo.waw.pl/), na której znajdziesz pokrewne zagadnienia.

By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, konieczne jest rozpoczęcie procedury ewidencjonowania obrotu i kwot podatków najpóźniej w terminach, do których podatnik musi się stosować. Co więcej podatnik, którego interesuje ulga na kasę fiskalną powinien przedstawić dowód zapłaty całej sumy za kasę rejestrującą. Najnowszy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

W kwestii wartości odliczenia, należy mieć na uwadze, że w w danej jednostce rozliczeniowej nie może być większa niż różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Sprawa będzie wyglądać inaczej, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i odmiennie, gdy rozlicza się go miesięcznie. Dla zainteresowanych: .

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Gdy suma podatku naliczonego przekracza sumę podatku należnego lub wynosi tyle samo co ten podatek, możliwe jest limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z sumą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym okresie można odliczyć 50% kwoty, która odpowiada 90% kwoty netto kupionego urządzenia, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem co miesiąc to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wspomnianej ceny. Więcej na blogu: .