Press "Enter" to skip to content

W jaki sposób uniwersytety kształcą przyszłych nauczycieli i z jakiego powodu tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

admin 0
Współcześnie ogromną wagę przykłada się do odpowiedniego i jak najlepszego wykształcenia młodzieży. Powyższy fakt potwierdzają chociażby liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejne rządy.

Wrocławska szkoła wyższa

Autor: Laurie Sullivan
Źródło: http://www.flickr.com
W centrum zainteresowania znajdują się nie tylko pierwszaki, które są w stu procentach zdrowymi dziećmi, lecz również te z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową. O ile uczniowie z problemami w poruszaniu się mają szansę zdobycia zawodu (np. rysownika), o tyle licealistom upośledzonym intelektualnie grozi brak pracy, a co za tym idzie, wykluczenie społeczne.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji wielki udział mają uniwersytety. Zaangażowani tam wychowawcy nierzadko przeprowadzają własne badania, a ich rezultaty pozwalają przeorientować, a może nawet zakwestionować wybrane teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy na bieżąco śledzą wszelkie nowinki, a zdobytą w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać kolejnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu wykładów i lekturze fachowej prasy. Trzeba jeszcze tak skomponować program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny.

Aby przekonać się, że wykładowcy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wystukać na klawiaturze laptopa np. hasło oligofrenopedagogika Wrocław – oligofrenopedagogika we Wrocławiu – i w taki oto błyskawiczny sposób zapoznać się z propozycją edukacyjną, jaką w obecnym roku akademickim przygotowała dana szkoła wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy województwa dolnośląskiego. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej albo

Studenci

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

wieczorowej, a nawet na studiach podyplomowych.

Sprawdź większą ilość szczegółów, a poznasz podobne wiadomości, które na pewno także Cię zainteresują. Nie zwlekaj zatem i użyj linku kancelaria notarialna gdańsk.

Jednak w tym ostatnim przypadku należy w dziekanacie przedłożyć dokument zaświadczający ukończenie studiów magisterskich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, tak samo zresztą jak każda inna uczelnia w kraju, musi ułożyć taki program, który będzie uwzględniał również aktualne uwagi zgłaszane przez zastępców dyrektorów szkół integracyjnych. Pomimo tego że oligofrenopedagogika już od dawna jest odrębną dyscypliną pedagogiki, to oczywiście sama również się rozwija i być może w przyszłości w jej obrębie zostaną wykonane ekstra podziały. Te wszystkie działania bywają o tyle istotne, że zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie lepszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie są zmuszeni pracować w szkołach podstawowych – ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne także w specjalnych placówkach, które trudnią się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.