Press "Enter" to skip to content

Czym są certyfikaty oraz dlaczego są tak ważne? Jakiego typu plusy się z nimi wiążą i dlaczego dobrze jest je mieć?

admin 0
Certyfikat iso to zaświadczenie, które gwarantuje, iż konkretny produkt, czy usługa jest zgodny z prawem. Na dzień dzisiejszy zostały wprowadzone systemy rozporządzania jakością, środowiskiem naturalnym, zabezpieczaniem przepływu danych, jedzenia jak i bezpieczeństwem i warunkami w pracy.

Jakość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Certyfikat Iso 9001 to bardzo często spotykany typ wyróżnienia, to system zarządzania poziomem oferowanego produktu. Użycie znaku Iso 9001 zdefiniowało uniwersalny znak jakości, wyznacza się ją na podstawie ośmiu podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest skupienie naszej uwagi na kliencie i jego wymaganiach, następną silne kierownictwo, które spowoduje określenie kierunków dalszego postępu.

Niezwykle ważne są kolejne zadania, głównie odpowiednio mocny kapitał ludzki oraz podejście procesowe, co znaczy, że nie powinno się koncentrowaćtylko na produkcie finalnym, lecz wyodrębnić wszelkie mające miejsce procesy w obrębie organizacji i dokonać identyfikacji powiązań pomiędzy nimi. Musimy także pamiętać o systemowym podejściu do zarządzania, w którym brane pod uwagę są obopólne powiązania w systemie.

Nie zapominajmy o ciągłym udoskonalaniu, jak i o rozwadze, czyli o podejmowaniu decyzji dopiero po dogłębnej analizie posiadanych informacji. Trzeba też wspomnieć o wzajemnych powiązaniach i korzyściach w dobrych kontaktach z dostawcami, które są szalenie ważne. Każda firma może uzyskać tę normę. Certyfikat iso 9001 to pewna podstawa, przyczynek do wprowadzenia kolejnych norm. Implementowanie certyfikatu iso 9001 to niełatwy proces a przy tym spora inwestycja kluber lubrication przedsiębiorstwa.

System implementowania może trwać kilka lat, można go podzielić na 3 najważniejsze części: przygotowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu. Po pierwsze trzeba opracować rozpiskę wdrażania biorąc pod uwagę specyfikę konkretnej organizacji.

Proces wprowadzania jest złożony z paru części: wybór dobrego momentu rozwoju przedsiębiorstwa, porównanie obecnego systemu oraz wprowadzenie norm iso, wybór jednostki certyfikującej, zrobienie audytu wewnętrznego przez firm konsultingową albo osoby zarządzające, podpisanie umowy z firmą przyznającą certyfikat, wedle uznania zrobienie audytu początkowego, po którym następuje audyt właściwy. Dopiero po pomyślnym zakończeniu całej procedury następuje przyznanie świadectwa zgodności z normą iso. Okres ważności to tylko 3 lata, aby go przedłużyć konieczny jest audyt recertyfikacyjny.