Press "Enter" to skip to content

Dobór właściwego formularza

admin 0
Wybór właściwego blankietu do rozliczenia własnych dochodów nie zawsze jest łatwą sprawą. Niekiedy wystarczy nam jeden blankiet, a bywają przypadki, że z wyjątkiem trzech podstawowych druków musimy złożyć również kilka załączników. Druk PIT 28 zapełniają podatnicy rozliczający działalność gospodarczą.

Ażeby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy do 21 stycznia poinformować organ skarbowy o rozliczeniu się w formie ryczałtowej. W przypadku zapoczątkowania aktywności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedstawić w dniu inauguracji aktywności i przed osiągnięciem pierwszego przychodu.

W wypadku najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, również umów o podobnym zakresie, poinformować nie później niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym uzyskało się zysk, o pozyskaniu przychodu – więcej o tym. Jeśli osoba nie wykona owych przesłanek, skutkuje to utratą możności rozliczania się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z jakichkolwiek udogodnień, jakie dostępne są przy obliczaniu na innych formularzach. Obywatel tworzący PIT-28 nie ma prawa rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca potomka.

Zaciekawiły Cię treści opisane w naszym tekście? Jeżeli tak, to czytaj również (www.kiszcars.pl/) zbliżone wiadomości, tyczące się tego sektora. Przejdź do następnej strony.

Przypadają mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za środki pozyskane za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Zeznanie podatkowe o wysokości pozyskanego dochodu, wielkości wykonanych odliczeń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni oddać w czasie do 31 stycznia kolejnego roku. Dowiedz się więcej o tej formie rozliczenia.

Przed przystąpieniem do zrealizowania zeznania należałoby pamiętać, że w wypadku, gdy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od odmiany, w której to się odbywa, jednoroczne deklaracje PIT-28 wysyła każdy z małżonków samodzielnie.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobligowany jest do złożenia zeznań PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za okres poprzedzający utratę takiego prawa.

Niezłożenie deklaracji w czasie rozpatrywane jest jako naruszenie przepisów i podlega karze pieniężnej.