Press "Enter" to skip to content

Jak jesteśmy w stanie wykorzystywać ulepszenie środka w naszym przedsiębiorstwie? Jak spowodować, ażeby na tym zyskać?

admin 0
Prowadząc firmę przedsiębiorcy są zmuszeni korzystać z różnorodnych składników, które odnoszą się do majątku trwałego. Budynki lub maszyny w trakcie ich standardowej eksploatacji po prostu ulegają zużyciu, tak więc co pewien czas wymagają napraw oraz remontów. Jest to niezbędne, aby zachowały pełną sprawność przez jak najdłuższy okres.

kilometrówka

Autor: iStock
Źródło: iStock
W dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy świadkami błyskawicznego postępu technicznego wiele z takich narzędzi ma inne parametry techniczne, stają się lepsze (). To sprawia, że można spełniać własne oczekiwania, jak i kontrahentów. Rodzaj zaś ponoszonych wydatków na trwałe środki wpływa na sposób ich rozliczania w kosztach podatkowych. Właściciele firm dość często mają wątpliwości, czy w momencie prowadzenia remontu środka trwałego muszą zaprzestać prowadzenia odpisów amortyzacji wskutek tego, że jest on wtedy czasowo wyłączony z używania. Warto wiedzieć, że ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje takiego zagadnienia. W tym sensie jednak jest ulepszenie środka trwałego (). Z ustawy o podatku dochodowym można wyczytać, że taki środek trwały możemy uznać za lepszy, jak jest on przebudowany, rozbudowany lub modernizowany.

Czy teraz szukasz czegoś ciekawego na ten temat? Jeśli tak, to poznaj informacje dotyczące do firmy i przejrzyj ofertę e-przetarg.

Wydatki, które ponieśliśmy na pewne cele mają wpływ na wzrost wartości użytkowej tego rodzaju środka w odniesieniu do wartości z dnia przyjęcia go do wykorzystania. Taka sytuacja ma miejsce także, gdy wartość przedmiotowych wydatków przekroczyła rocznie kwotę trzech i pół tysiąca tysiąca złotych. Jednym z ważnych warunków uznania danego działania na ulepszenie jest osiągnięcie przy pomocy tego działania wzrostu wartości użytkowej konkretnego składnika majątku.

spotkanie

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Wzrost taki definiuje się w stosunku do wartości z dnia zatwierdzenia trwałego środka do użytkowania, kiedy zastosujemy przewidziane w przepisach mierniki. Istotny jest jednak jaki występuje okres używania, jakiego rodzaju jest zdolność wytwórcza jakości produktów i koszty ich eksploatacji. Każdy z właścicieli firmy jest w stanie o tym pomyśleć, aby zyskać. W każdym przedsiębiorstwie bowiem obok tych pojęć jak wolne za nadgodziny czy kilometrówka, są inne bardzo ważne sprawy, jakie mają wpływ na lepsze funkcjonowania firmy ().