Press "Enter" to skip to content

Na czym polega ściąganie długów oraz jakie prawa przypadają dłużnikowi

admin 0
Pożyczki, chwilówki – coraz więcej rodaków zadłuża się w przeróżnych instytucjach. Wszystko jest dobrze, dopóki spłacamy raty na czas, gorzej, jeśli zaczyna brakować funduszy na punktualne oddawanie należności. Jakie prawa przysługują dłużnikowi, jeżeli zgłosi się do niego jednostka windykacyjna. Co robić? Jak podejmować rozsądne decyzje? Czym jest windykacja i jakie są jej rodzaje? Na początek pragnę wyjaśnić, iż windykacja to nie jest to samo, co egzekucja komornika.

należności

Autor: Daniel Deppe
Źródło: http://www.flickr.com

Chociaż główny ich cel wydaje się być ten sam – czyli odebranie zaległych pieniędzy, to jednak bazują one na całkowicie innych prawach. Windykacja wierzytelności jest to typ mediacji pomiędzy dłużnikiem a osobą czy też instytucją, jaka udzieliła pożyczki (zobacz: zdecydowanie więcej przeczytasz na tej stronie). Zawżdy opiera się na negocjacjach. Windykator, reprezentujący daną osobę lub firmę, nie zajmuje dóbr dłużnika ( jak robi to egzekutor), tylko robi wszystko, żeby dobrowolnie podpisał on ugodę. Dzięki temu najczęściej udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby a także możliwości obu stron. W rzeczywistości wygląda to tak, że osoba potrzebująca odebrać własne pieniążki, zwraca się do jednostki windykacyjnej, jaka na jej wniosek kontaktuje się z dłużnikiem. W mnogości wypadków wierzyciel odzyskuje należne mu pieniądze pomniejszone oczywiście o prowizję. Jest to praktyczne, gdyż nie musi się zajmować całym przebiegiem samodzielnie. Zazwyczaj stosowane są 2 rodzaje windykacji: pojednawcza – polega na wysyłaniu monitów i systematycznym przypominaniu dłużnikowi, że powinien zwrócić należne pieniądze, sądowa (warto poznać okazję na: Waliduda Adwokat Wrocław) – gdy windykacja polubowna nie zadziała, firma windykacyjna (znajdź tutaj) kieruje sprawę do sądu. Wtenczas ten może nakazać zwrot dóbr, zaś do akcji wkroczy już egzekutor.

windykacja

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Dla dłużnika za każdym razem najlepszym rozwiązaniem jest windykacja pojednawcza, bo istnieje szansa, ażeby się dogadać oraz nie popaść w dalsze opały. Warto mieć na względzie, że zarówno wierzycielowi, jak także reprezentującej go firmie windykacyjnej następnie przejdź tu, finalnie zależy na odebraniu pieniążków – będą więc robić wszystko, by dłużnik był w stanie oddać dług, chociażby w ratach. I jeszcze jedna ważna uwaga. Osoba zadłużona nie ma obowiązku zapraszać windykatora do mieszkania.