Press "Enter" to skip to content

Sprawdzanie wyników pracy to bardzo istotna sprawa dla rozwoju przedsiębiorstwa

admin 0
Każda osoba zatrudniająca pracowników w pewnym momencie chce ocenić pracowników. Jedną z niezwykle ciekawych szans na to jest ocena 360 stopni. Ten system oceniania jest zwykle typowana przez przedsiębiorców. Ma ona parę określeń, a najpopularniejszymi są ocena z wielu punktów widzenia, czy też sprzężenie zwrotne 360 stopni.

ElevatoSoftware

Źródło: www.elevatosoftware.com

W znacznej mierze chodzi o pozyskanie jak największej ilości informacji o pracowniku, z więcej niż dwóch źródeł. Jeśli chodzi o źródła to pierwszym z nich jest dokonanie samooceny przez pracownika. Zwykle planuje się to na zasadzie ankiety. Także w otoczeniu pracownika owe ankiety są przeprowadzane, uzupełnia je głównie kilkunastu współpracowników. Jest to między innymi szef, współpracownicy, jak również podwładni oraz konsumenci firmy. W dużej mierze są to ludzie, którzy są najbliżej ocenianego pracownika.

Przeróżne są zdania o tej ocenie. Z pewnością jest to efektywne narzędzie.

pracodawca

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Złe opinie zazwyczaj wypowiadane są przez tych, którzy źle ją zrozumieli. A w sumie dużo zależy od sytuacji, w której jest ona przeprowadzana. Ocenianie pracowników przez tę metodę ma bardzo wiele zastosowań. Przede wszystkim poprzez nią rozpoznaje się obszary potrzebne do poszerzenia działalności (informacje o ocenie metodą 360 stopni). Następną kwestią jest także mocno rozumiany coaching, czyli szkolenia dla pracowników. Ocenianie pracowników ma na celu na zorientowanie się, jakie zagadnienia wymagają przetrenowania. Bardzo istotne są one do wpisywania danych w akta pracownika.

Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, co jest najważniejsze przy ocenianiu pracownika. W dużej mierze dotyczy to tego, żeby podsumowanie oceny były tajne, tylko pracownik ma prawo kancelaria prawna Kraków je zobaczyć. Podsumowanie może porównać również pracodawca i trener. Wyniki te powinny być uśrednione, tak, żeby nikt się nie domyślił, które są czyje. Każde aspekty ankiety powinny być dostosowane do potrzeb firmy. Dotyczyć one powinny do szczegółowych zagadnień działania oraz powinny być podzielone według kategorii. Jest to bardzo istotne, bo ułatwia analizowanie wyników. Dopiero wtedy można sprawdzić, w jakich dziedzinach jest się dobrym, a w czym słaby.