Press "Enter" to skip to content

W jakich okolicznościach podpisywana jest umowa faktoringu oraz jakiej osobie mogłaby ona pomóc?

admin 0
Utrzymanie tak zwanej płynności finansowej to kwestia kluczowa dla wszystkich między innymi podmiotów gospodarczych. W co poniektórych wypadkach nie zapłacenie w odpowiednim czasie pewnej opiewającej na znaczną kwotę faktury może doprowadzić nawet do plajty oraz zamknięcia firmy.

Co można by wykonać, aby zachować wymienioną płynność? Dla przykładu w sytuacji, kiedy pewien dostawca pobrał już zapłatę, ale nie oddał towaru? W tego typu okolicznościach można by wykorzystywać tzw.

Nie wszystkiego możesz dowiedzieć się z czasopism. Jeśli chciałabyś dowiedzieć się o zaskakujących wydarzeniach odwiedź nasze serwisy www (https://www.serwiskluczy.pl/awaryjneotwieranie) www.

faktoring. Jest to zakup przez podmiot, który wykonuje taką usługę (jest on nazywany faktorem) tak zwanych nie przeterminowanych zobowiązań przedsiębiorstw, jakie w tego typu okoliczności określane są jako faktoranci. Wierzytelności te są przynależne do firmy, jaka jest dłużnikiem. W usłudze faktoringu występują więc trzy strony. Faktor wypłaca faktorantowi od 80 do 100 procent zobowiązań wykupionej faktury za dany asortyment czy wykonaną na rzecz odbiorcy usługę. Warto jednak dodać, że za usługę faktoringu faktor pobiera określoną prowizję. W rzeczywistości więc to nie przedsiębiorca a faktor musi oczekiwać na jej opłacenie przez odbiorcę.

psycholog

Źródło: flickr.com
Taki faktoring to usługa, która jest przeprowadzana dla spółek albo instytucji, jakie mogą wystawiać faktury z odroczonym czasem płatności. Aby móc skorzystać z takiej usługi należy uprzednio zawrzeć z faktorem stosowną umowę.

Jest ona zawierana na okres nieokreślony, co jest przewagą nad na przykład umowami kredytowymi, które zazwyczaj podpisywane są na określony wcześniej przedział czasu. Nie ma zatem wymogu cyklicznego odnawiania umowy co przykładowo rok. Następną zaletą faktoringu jest możliwość szybkiego zawarcia umowy faktoringu.