Press "Enter" to skip to content

UE i jej narzędzia finansowe

B.S. 0
falgi

Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
Unia Europejska dostała ostatnio pokojową nagrodę Nobla. Pojawiły się głosy, że cenne wyróżnienie przekazano niesprawiedliwie.

Takie zastrzeżenia są mocno błędne, bo o zasługach tej unii międzynarodowej mówi fakt, że nasz obszar generalnie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc pewnych krajów półwyspu bałkańskiego, lecz one do Unii nie należą). Oto 3 państwa, które w trakcie 2 minionych wieków rozegrały między sobą sporo wyniszczających konfliktów, zaczęły ze sobą kooperować. Jest tak z paru powodów.

Po pierwsze, administracja wyparła ideologiczne kierowanie. Teraz cenione są technokratyczne instytucje. Secundo, złączenie polityczne zostało poprzedzone przez zacieśnianie współpracy ekonomicznej.

Po trzecie i najważniejsze, mniej zasobne państwa członkowskie są wspomagana przez zasobniejszych partnerów. To istotne zjawisko, bo większość konfliktów miało podłoże w kwestiach gospodarczych właśnie. To jasne, że w biednym państwie prościej o wybuch nastrojów szowinistycznych i konfliktowych. A zdemolowana po drugiej Wojnie Światowej Europa groziła eskalacją kolejnego starcia, ponieważ finanse publiczne państw były wykończone przez zbrojenia.

Fundusze Unijne mają kluczową funkcję w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy krajami UE. Są zbudowane z 3 wielkich funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to generalnie jedna dziesiąta całości budżetu Unii Europejskiej. Dopłaca do wielu projektów, które może przedstawić rząd centralny, samorząd terytorialny lub inne instytucje władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje sporo gałęzi rozwoju. Do obszaru jego oddziaływania zalicza się m.in.: gospodarka przestrzenna, ochrona karta informacyjna przedsięwzięcia toruń środowiska i badania naukowe.

Fundusz Spójności to instrument finansowy, który wspiera kraje, które niedawno przyłączyły się do do Unii Europejskiej, aby poziom ich dobrobytu zrównał się ze średnią unijną. Z naszego podwórka: Polska dostała w czasie trzech lat od chwili dołączenia ponad 4000 000 000 euro.