Press "Enter" to skip to content

W jakich przypadkach jest robiona wycena przedsiębiorstw, wykaz popularnych metod wycen.

admin 0
W wielu przypadkach pojawia się konieczność dokładnego sprecyzowania wartości jakiegoś Przedsiębiorstwa albo firmy. Najczęściej będzie to podczas transakcji sprzedaży, gdy obie strony są zainteresowane tym, żeby takie informacje mieć.

Konsumenci

Autor: Ricardo 清介 八木
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście kupujący chce wynegocjować jak najniższą cenę, sprzedawcy zależeć będzie na tym, żeby było to więcej. Rzetelnie wykonana wycena przedsiębiorstwa wyceny przedsiębiorstwa da punkt wyjścia do dalszych rozmów i negocjacji, które niejednokrotnie kończą się podpisaniem umowy. W pewnych przypadkach warto się zastanowić nad zrobieniem wycen paroma różnymi metodami, ponieważ każda z nich opiera się na czym innym i może dać nieco różne rezultaty. Wówczas wycena aktywów i pasywów (sprawdź tutaj) przeprowadzona na dwa sposoby pozwoli na wypośrodkowanie wartości, a co za tym idzie na uzyskanie realniejszej ceny transakcji.
W praktyce techniki wyceny firm można podzielić na dwa podstawowe rodzaje, to znaczy majątkowe i dochodowe. Podczas wyceny majątkowej za punkt wyjścia zostaje obrana się wartość wszystkich materialnych składników, jakie posiada firma, to znaczy ziemi, maszyn czy budynków. Niestety przypadku tej wyceny nie bierze się pod uwagę wartości niematerialnych, takich jak pozycja rynku czy doświadczenie pracowników.

Nieco odmiennie do tematu podchodzą wyceny dochodowe, one z kolei opierają się w pierwszej kolejności na osiąganych przez firmę przychodach i kosztach.

Odwiedź ten link! To bez dwóch zdań świetna strona (https://mastereducator.pl/katowice/), jest tam sporo użytecznych danych! Zobaczysz, z pewnością się nie zawiedziesz.

Przy metodzie dochodowej popularnych jest parę różnych jej wariantów, które się różnią podejściem do wyceny i zastosowanymi wskaźnikami.