Press "Enter" to skip to content

Czym jest temat intercyzy? Co należy przez to rozumieć i w jakim momencie ma zastosowanie?

admin 0
Intercyza jest to słowo na opisanie przedmałżeńskiej umowy dotyczącej majątku, jednakże intercyzę można podpisać w trakcie trwania małżeństwa. Kontrakt taki w związku z tym może, ale wcale nie musi, poprzedzać zawarcie małżeństwa. Powszechnie się uważa, że istnieje jeden rodzaj intercyzy, czyli taki, jaki opisuje całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. To w rzeczywistości nie jest prawdą, bowiem intercyza może ograniczyć zakres wspólnego majątku, ale również go zwiększyć.

Prawo rodzinne określa, iż jest możliwe by zawrzeć różne rodzaje umowy przedmałżeńskiej, zaś umowa tego typu powinna być podpisana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Tego typu rygor znaczy, iż nie dochowanie formy aktu notarialnego może prowadzić do nieważności intercyzy. W okresie trwania małżeństwa możemy zmieniać, a nawet znieść umowę dotyczącą majątku. Zrezygnowanie z intercyzy, bez rozwodu, będzie skutkowało utworzeniem się ustawowej wspólności majątkowej. Kiedy weźmiemy ślub bez intercyzy, to powstanie tak zwana wspólnota majątkowa.

dokumenty

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątku, jakie zostały zostały wniesione przez małżonków w czasie trwania tego typu wspólnoty, to znaczy od momentu jej ustanowienia. Małżonkowie więc są współwłaścicielami tych części składowych majątku. Jednak, wspólność nie obejmie majątku osobistego poszczególnych współmałżonków. Może też tak się zdarzyć, że małżonkowie chcą zmniejszyć zakres majątku wspólnego. W tej sytuacji w kontrakcie przedmałżeńskim wskazuje się dodatkowe rodzaje przedmiotów majątkowych, jakie nie zostaną objęte taką umową. W tej sytuacji prawo nie stwarza żadnych przeszkód w odłączeniu poszczególnych grup. Ograniczenie wspólnoty majątkowej polega na tym, że w kontrakcie opisuje się, jaka część majątku wspólnego będzie stanowiła majątek osobisty małżonków. Oprócz tego, można działać jeszcze inaczej, to znaczy rozszerzyć wspólnotę majątkową. W takiej sytuacji ustawodawca zakazuje pewnych działań – zobacz ten link.

Małżonkowie są w stanie rozszerzyć wspólność na rzeczy majątkowe, jakie przypadną żonie albo mężowi z tytułu
odziedziczenia, prawa majątkowe, które biorą się ze wspólności łącznej, która podlega innym przepisom oraz na prawa niezbywalne, co znaczy, że będą mogły przysługiwać jedynie jednej osobie. Na wypadek wielu wątpliwości najlepiej będzie omówić tego typu sprawę ze znawcą tematu, jest nim bez wątpienia adwokat adwokat wrocław – odkryj więcej tu. Lepiej poradzić się wcześniej, niż po czasie starać się jakoś naprawić błędy wynikające z niewiedzy.