Press "Enter" to skip to content

Jak przygotować się do przeprowadzania inwentaryzacji?

admin 0
W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zmuszony do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z ustawowego obowiązku o

rzetelnej i jasno przedstawianej sytuacji finansowej jednostki oraz wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowi część polityki rachunkowej lub odrębną regulację wewnętrzną- inwentaryzacja majątku. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać musi następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki konkretnej jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie osób do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem odpowiedzialności, zasady powołania komisji inwentaryzacyjnej i grup spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i obiegu tych dokumentów.

Kiedy stwierdzisz, że zawarte w tym tekście informacje są ciekawe, sprawdź dodatkowo szczegóły w linku kancelaria bydgoszcz. Będą tam równie przydatne dane.

Przedsiębiorca może powierzyć ten obowiązek kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie za jej zgodą należy przekazać odpowiedzialność w formie pisemnej. By odpowiednio przygotować inwentaryzację musimy znać obowiązujące terminy oraz sprawdzone metody przeprowadzania inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki można także skorzystać z usługi firmy specjalizującej się w tym obszarze, jak również przedsiębiorca może sięgnąć po narzędzia udostępniane w internecie. Ewidencja online czyli program, który także znajdziemy w sieci może pomóc rozwijać biznes poprzez spisywanie procesów związanych z zarządzaniem majątkiem, a następnie ich analizę i optymalizację w odpowiednich obszarach- zerknij tu.