Press "Enter" to skip to content

Kierunek Turystyka i rekreacja – krótkie info

admin 0
Studia na Turystyka i rekreacja to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wielu innych dziedzin, takich jak nauka o środowisku, wiedza o kulturze, nauki humanistyczne, nauki ekonomiczne i prawo. Idealnym kandydatem na wspomniane studia jest osoba, interesująca się tą dziedziną, a także podróżami, sportem i metodami spędzania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, otwierające ten kierunek, umożliwiają nabycie informacji o prawidłowościach odnoszących się do tej dyscypliny oraz sposobach ich badania.

Zainteresowały Cię opisy opisane w tym artykule? Jeżeli tak, to czytaj także noclegi bolesławiec zbliżone informacje, dotyczące tego sektora. Zapraszamy do następnej strony.

Żacy uczą się przygotowywania oferty turystycznej dedykowanej dla różnych grup odbiorców, komunikowania się i nawiązywania kontaktów oraz używania najnowszych środków przetwarzania i przesyłu informacji. W programie kierunku Turystyka i rekreacja, umieszczone są również przedmioty, dzięki którym żak nabywa umiejętności w zakresie promocji projektów turystycznych. Prócz tradycyjnych kursów maja miejsce też seminaria letnie i zimowe ,a także zajęcia w terenie. Zazwyczaj obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka i rekreacja daje szerokie możliwości na rynku pracy oraz mnóstwo ścieżek kariery. Absolwent opisywanego kierunku ma zróżnicowany wybór branż, z którymi ma możliwość związać swoją drogę zawodową oraz wiele stanowisk, jakie ma możliwość objąć. Po zakończeniu studiów, absolwent może pracować w wydawnictwie oferującym przewodniki turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w pensjonacie, czy pilot wycieczek.

Interdyscyplinarność którą wyróżnia się turystyka i rekreacja oraz mnogość i zróżnicowanie ścieżek kariery, które może wybrać absolwent wspomnianego kierunku decydują o tym, że jest on jednym z bardziej perspektywicznych kierunków kształcenia.